11.) Horní Krupka - středovéká důlní pole, Důl Josef, DŮL alter stollen, důl král david, DŮL Altermann, důl Patten

STŘEDOVĚKÁ DŮLNÍ POLE - při teréním průzkumu byly v roce 2012 v prostoru pod silnicí na Komáří vížku a západně od Horní Krupky zdokumentovány výrazné terasovité odvaly s rozsáhlými horními plochami přibližně čtvercového tvaru o rozměru 40x40m. Pozůstatky zasutých jam jsou spíše na okrajích, nebo v rozích těchto odvalů. Pod některými z odvalů jsou patrné zbytky starších hald bez jam. Někdy jsou na plošinách i mladší jámy se samostatným menším kruhovým odvalem. Velikost odvalů se blíží velikosti starých důlních polí uvedených v krupském horním řáduz roku 1487 (36x36, resp. 72x36 m), takže se jedná o naprosto mimořádnou lokalitu se zachovanými středověkými důlními poli, které nebyly dosut jinde nalezeny. Jak je dobře patrné ze starých důlních map, i právě současných leteckých laserových skenů, hustota těchto pozůstatků - zejména těsně vedle sebe ležících zbořených ústí šachet (pinek), štol a okolních hald - je zde vůbec největší v celém českém Krušnohoří a je unikátní i v nadregionálním měřítku.

K nejvýznamnějším důlním dílům v této oblasti patří např. jáma St. Barholomei, jáma Lukasi Eckschacht, jáma Josefi, jáma Bartheler Schacht, jáma Alter Schacht, štola Tannezecher Stollen, jáma Philipher-Unterer, jáma Fimmler, jáma Busch, jáma Barti, jáma Gross-Flächenzecher Schacht, jáma Alte Orgel, jáma Schwarzer Eckschacht, jáma Wertig, jáma Schwarzner, jáma Strohzeche, jáma Gebirg Schriftzeche, jáma Kuras, jáma Dreimichler, nebo jáma Oberer Windfang.

 

Letecký laserový sken středověkých důlních polí v Horní Krupce dle vizualizace CUZK

 

Rozložení oblasti středověkých důlních polí v Horní Krupce na mapy.cz

 

Rozložení oblasti středověkých důlních polí v Horní Krupce dle vizualizace České geologické služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTOLA JOSEF - vstupy do této štoly se nacházejí na začátku Horní Krupky, při obou stranách silnice vedoucí z Krupky. První vstup, jenž je v současnosti ještě částečně přístupný, se nachází při pravé straně této silnice, asi 100m před začátkem Horní Krupky. Druhý vstup, v současnosti nepřístupný, se nachází po levé straně silnice, na samém začátku Horní Krupky.

 

Umístění štoly Josef a rozložení dalších okolních štol dle vizualizace České geologické služby

 

ŠTOLA ALTER STOLLEN je, jak již sám její název nabízí, nejstarší štola v samotné Horní Krupce. Její vstup, dnes nepřístupný, se nacházel přímo, dalo by se řici, v centru Horní Krupky, u křižovatky u restaurace Florián, v místech kde dnes stojí krucifix. Štola je sice v současné době dalo by se říct uzavřena, ale nadále se využívá a to jako zdroj pitné vody pro Horní Krupku. Vedle již zmiňovaného krucifixu stojí malá budova, která slouží jako čerpací stanice a hned za touto budovou je uzavřený přístup do štoly Alter Stollen, který využívá jako zdroj vody vedle stojící soukrommé stavení. V roce 2015 se však kvalita vody zhoršila překročením povoleného limitu arsenu a voda se tudíž nedoporučuje ke konzumaci pro místní trvale bydlící děti. Dospělí, kteří zde žijí trvale, by měli tuto vodu v podobě nápojů a při vaření snížit na polovinu. Tento stav je prozatím platný do 31.12.2018.

 

Umístění štoly Alter Stollen a rozložení dalších okolních štol dle vizualizace České geologické služby

 

U křižovatky před restaurací Florian, stojí za již zmíněným krucifixem budova čerpací stanice pitné vody ze štoly Alter Stollen pro Horní Krupku. Za elektrickým stožárem stojícím v levo za čerpací stanicí se nachází překrytý otvor štoly Alter Stollen, jenž využívá k čerpání vody vedle stojící soukrommé stavení.

 

Čerepací stanice pitné vody ze štoly Alter Stollen pro Horní Krupku

Překrytý otvor štoly Alter Stollen, jenž využívá k čerpání vody vedle stojící soukrommé stavení.

 

DŮL KRÁL DAVID (KÖNIG DAVID) patří k významnějším důlním dílům. Můžeme jej najít u lesní cesty asi 150 metrů od hlavní silnice z Krupky do Horní Krupky před její poslední prudkou levotočivou zatáčkou na Horní Krupkou. Před první světovou válkou usilovali Schiller a Lewald  stejne tak jako na DOLE LUKÁŠ o vyzmáhání v té době již staré jámy KRÁL DAVID a její propojení se štolou MARTIN  z bezpečnostních důvodů, když v té době a dále pak ještě několikráte později nařizoval báňský úřad zřízení druhého vchodu do dolového pole. To však bylo několikráte zkoušeno neůspěšně.

 

Umístění jámy Král David (König David) a rozložení dalších okolních štol dle vizualizace České geologické služby

 

Další důlní díla v oblasti: jáma Oberer Altermann, jáma Patten, jáma Altermann, jáma Alter Schacht, jáma Jakobsfahrt, jáma Himmeelfahrt, jáma Rekomdenser Schacht, jáma Peter und Paul, jáma Martiner, jáma Wasweissich, jáma Neueglücker, jáma Chrisostomus.

 

Po příchodu po hlavní silnici do Horní Krupky budeme stále po této silnici pokračovat až k prudké pravotočivé vracející se zatáčce a po ní dále do "pomyslného centra" Horní Krupky. Asi 100 metrů za touto zatáčkou se na silnici po které jdeme z levé strany napojuje místí cesta se žlutou turistickou značkou a Příhraniční hornická NS. Po pravé straně silnice je zde možné spatřit krucifix z roku 1887. Zhruba po 160 metrech chůze od krucifixu je po levé straně silnice vyústění štoly Josef. Za dalších 100 metrů chůze stojíme u restaurace Sv. Florian. Šli-li by jsme odtud po místní cestě napojující se v pravo od hlavní silnice Horní Krupka-Krupka, dojdeme asi po 160 metrech na Prokopovu vyhlídku a po dalších 500 metrech bychom došli k již v bodě č.6) zmiňované ŠTOLE LUKÁŠ. Mi se však dáme z hlavní silnice do leva a půjdeme po žluté turistické značce. Hned pod křižovatkou nalevo se nachází daší krucifix. Zde ústila zároveň i ŠTOLA ALTER STOLLEN. Pokračujeme po žluté turistické značce. V mapách je však zakreslena tak, že od krucifixu vede rovně východním směrem asi 150 metrů a pak se prudce stáčí v pravo JZ směrem dalšíh asi 100 metrů přes louku.. Ve zkutečnosti je však značení vedeno hned po 30 metrech v pravo po okraji louky dolu jižním směrem asi 100 metrů. V obou případech však dojdeme na stejné místo. Zde již vlastně jdeme po Staré honické stezce zmiňované v následujícím bodě č.12.). Po nějakých 20 metrech chůze jižním směrem (stále jdeme po žluté turistické značce) dojdeme na místo, kde ústila ŠTOLA ANTONISTOLLEN. Zde již přicházíme k samotnému naučnému bodu č.12.) Horcká stezka a Rýžoviště Krupského potoka.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode